نادیا حیدریان
نادیا حیدریان
دانشجوی ادبیات انگلیسی
عاشق بازیگری
نادیا حیدریان برای فیلم خط ویژه 10 ستاره داد.
16:20 93/10/08
۷/۲
نادیا حیدریان برای فیلم آتش بس 2 10 ستاره داد.
16:20 93/10/08
۷/۱
نادیا حیدریان برای سریال همه چیز آنجاست 10 ستاره داد.
16:20 93/10/08
۷/۲
نادیا حیدریان برای سریال امام علی 10 ستاره داد.
03:03 93/09/12
۷/۵
نادیا حیدریان برای سریال برابر با اصل 10 ستاره داد.
03:03 93/09/12
۶/۸
نادیا حیدریان برای سریال مجید دلبندم 4 ستاره داد.
03:02 93/09/12
۷/۲
نادیا حیدریان برای سریال رهایی 10 ستاره داد.
03:02 93/09/12
۷
نادیا حیدریان برای فیلم آواز گنجشک ها 10 ستاره داد.
02:59 93/09/12
۷/۰
نادیا حیدریان برای فیلم جدایی نادر از سیمین 10 ستاره داد.
02:59 93/09/12
۷/۵
نادیا حیدریان برای فیلم دوئل 8 ستاره داد.
02:59 93/09/12
۶/۸
نادیا حیدریان برای فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله 10 ستاره داد.
02:59 93/09/12
۷/۶
نادیا حیدریان برای فیلم دلشدگان 10 ستاره داد.
02:59 93/09/12
۶/۹
نادیا حیدریان برای فیلم لیلی با من است 10 ستاره داد.
02:59 93/09/12
۷/۶
نادیا حیدریان برای فیلم شهر موش ها 2 10 ستاره داد.
02:59 93/09/12
۷/۵
نادیا حیدریان برای فیلم گاو 5 ستاره داد.
02:59 93/09/12
۷/۲
نادیا حیدریان برای فیلم آنچه مردان درباره ی زنان نمی دانند 5 ستاره داد.
02:59 93/09/12
۶/۹
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید