منصوره کشاورز
منصوره کشاورز
یک مادر هستم، متولد دهه چهل
منصوره کشاورز برای سریال پایتخت ۳ 10 ستاره داد.
11:35 93/10/24
۷/۳
منصوره کشاورز برای سریال مادرانه 10 ستاره داد.
08:03 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال ایستادن در باد 1 ستاره داد.
08:00 93/10/24
۷/۲
منصوره کشاورز برای سریال هفت سنگ 10 ستاره داد.
07:59 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال دردسرهای عظیم 10 ستاره داد.
07:59 93/10/24
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم میهمان داریم 1 ستاره داد.
07:58 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم ساکن طبقه وسط 1 ستاره داد.
07:56 93/10/24
۷/۲
منصوره کشاورز برای سریال برابر با اصل 6 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۶/۸
منصوره کشاورز برای سریال معصومیت از دست رفته 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال خودرو تهران 11 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷
منصوره کشاورز برای فیلم مادر نان داد 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
منصوره کشاورز برای فیلم هدیه به یاد ماندنی 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
منصوره کشاورز برای فیلم یک تکه نان 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۶/۹
منصوره کشاورز برای سریال نقطه چین 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم استرداد 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم دو زن 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم از کرخه تا راین 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم خانه آقای حقدوست 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم ندارها 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم باران 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم به همین سادگی 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال آرایشگاه زیبا 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم کودک و سرباز 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
منصوره کشاورز برای فیلم پری 10 ستاره داد.
07:55 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم ملکه 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال خواب و بیدار 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم آینه های روبرو 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم کیمیا 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم بی پولی 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم گراند سینما 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم آقا یوسف 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم بچه های ابدی 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال قصه های تا به تا 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم روز سوم 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۶/۸
منصوره کشاورز برای فیلم گلهای داوودی 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم سوپر استار 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال میوه ممنوعه 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۳
منصوره کشاورز برای فیلم لیلا 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم یوسف پیامبر 7 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم همسر 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۶/۹
منصوره کشاورز برای سریال ساعت خوش 10 ستاره داد.
07:54 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال اشک ها و لبخندها 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم هیوا 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷
منصوره کشاورز برای فیلم بوی کافور عطر یاس 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم گناهکاران 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم خوابم می آد 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم خانه ای روی آب 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم عروس 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم بایسیکل ران 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم زیر نور ماه 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم روز واقعه 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم به رنگ ارغوان 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم گیلانه 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم سگ کشی 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم جرم 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۶/۸
منصوره کشاورز برای فیلم به نام پدر 10 ستاره داد.
07:53 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم قاعده تصادف 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم روسری آبی 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم همیشه پای یک زن در میان است 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم ضد گلوله 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم بید مجنون 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم ورود آقایان ممنوع 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۴
منصوره کشاورز برای فیلم مسافران 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم شب 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم شیر سنگی 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
منصوره کشاورز برای فیلم خاکستر سبز 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم خون بازی 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم روزهای زندگی 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم کاغذ بی خط 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم عروس آتش 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم واکنش پنجم 10 ستاره داد.
07:52 93/10/24
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال همسران 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال نابرده رنج 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۳
منصوره کشاورز برای سریال زمانه 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم برف روی کاج ها 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم گوزنها 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم بوتیک 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال دوران سرکشی 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم دهلیز 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم روبان قرمز 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال پاورچین 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم مهمان مامان 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال کلاه قرمزی 90 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۳
منصوره کشاورز برای فیلم خط ویژه 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۲
منصوره کشاورز برای سریال مرد هزار چهره 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۳
منصوره کشاورز برای فیلم من ترانه پانزده سال دارم 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال شمس العماره 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم قرمز 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۲
منصوره کشاورز برای سریال همه چیز آنجاست 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم شیار 143 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۴
منصوره کشاورز برای فیلم اجاره نشین ها 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم قیصر 10 ستاره داد.
12:22 93/09/23
۸/۰
منصوره کشاورز برای فیلم ارتفاع پست 10 ستاره داد.
12:21 93/09/23
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم بچه های آسمان 10 ستاره داد.
12:21 93/09/23
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم کلاشینکف 1 ستاره داد.
12:21 93/09/23
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال پرده نشین 10 ستاره داد.
12:21 93/09/23
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم درباره الی 10 ستاره داد.
12:21 93/09/23
۷/۳
منصوره کشاورز برای فیلم چهارشنبه سوری 10 ستاره داد.
12:21 93/09/23
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم آتش بس 2 1 ستاره داد.
18:04 93/08/30
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم آرایش غلیظ 1 ستاره داد.
18:02 93/08/30
۷/۱
منصوره کشاورز برای نمایش تانگوی تخم مرغ داغ 10 ستاره داد.
14:50 93/08/13
منصوره کشاورز برای فیلم من کارگرم 6 ستاره داد.
19:56 93/08/10
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال خوش غیرت 10 ستاره داد.
19:56 93/08/10
منصوره کشاورز برای فیلم همه چیز برای فروش 7 ستاره داد.
21:56 93/08/08
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال در بند اروند 7 ستاره داد.
21:56 93/08/08
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال پژمان 8 ستاره داد.
21:56 93/08/08
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال شام ایرانی 8 ستاره داد.
21:56 93/08/08
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم بهار نارنج 7 ستاره داد.
21:55 93/08/08
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال آوای باران 7 ستاره داد.
21:55 93/08/08
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال ساخت ایران 8 ستاره داد.
21:55 93/08/08
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم تابور 8 ستاره داد.
20:33 93/08/07
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال شاهگوش 8 ستاره داد.
21:04 93/08/06
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم یه شام خوب 6 ستاره داد.
21:04 93/08/06
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم طبقه حساس 8 ستاره داد.
21:04 93/08/06
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم 50 قدم آخر 7 ستاره داد.
21:04 93/08/06
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم رنج و سرمستی 7 ستاره داد.
21:04 93/08/06
۷
منصوره کشاورز برای فیلم افسون گل سرخ 7 ستاره داد.
21:03 93/08/06
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال خوش رکاب 8 ستاره داد.
20:58 93/08/06
۷/۱
منصوره کشاورز برای نمایش یه کلیک کوچولو 9 ستاره داد.
02:54 93/08/06
منصوره کشاورز برای فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران 9 ستاره داد.
02:54 93/08/06
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم آنچه مردان درباره ی زنان نمی دانند 7 ستاره داد.
02:54 93/08/06
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو 9 ستاره داد.
02:54 93/08/06
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم فرشته ها با هم می آیند 9 ستاره داد.
02:54 93/08/06
۷
منصوره کشاورز برای فیلم از تهران تا بهشت 8 ستاره داد.
15:04 93/08/04
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال مختارنامه 9 ستاره داد.
15:03 93/08/04
۷/۶
منصوره کشاورز برای فیلم بیداری برای سه روز 9 ستاره داد.
15:03 93/08/04
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند 9 ستاره داد.
15:03 93/08/04
۷/۷
منصوره کشاورز برای فیلم ماهی و گربه 10 ستاره داد.
15:03 93/08/04
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم امروز 8 ستاره داد.
15:03 93/08/04
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم رنگ خدا 10 ستاره داد.
15:03 93/08/04
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم جدایی نادر از سیمین 10 ستاره داد.
15:03 93/08/04
۷/۵
منصوره کشاورز برای سریال وفا 7 ستاره داد.
06:17 93/07/30
۶/۹
منصوره کشاورز برای سریال بچه های نسبتاً بد 8 ستاره داد.
06:17 93/07/30
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال شب های برره 10 ستاره داد.
06:17 93/07/30
۷/۵
منصوره کشاورز برای سریال خانه سبز 10 ستاره داد.
06:17 93/07/30
۷/۶
منصوره کشاورز برای سریال دنیای شیرین دریا 10 ستاره داد.
06:17 93/07/30
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال معراجی ها 4 ستاره داد.
06:17 93/07/30
۶/۷
منصوره کشاورز برای سریال ساختمان پزشکان 9 ستاره داد.
06:17 93/07/30
۷/۵
منصوره کشاورز برای سریال روزگار قریب 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۲
منصوره کشاورز برای سریال در چشم باد 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۳
منصوره کشاورز برای سریال مدار صفر درجه 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۳
منصوره کشاورز برای سریال قصه های مجید 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۴
منصوره کشاورز برای سریال امام علی 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۵
منصوره کشاورز برای سریال رهایی 5 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷
منصوره کشاورز برای سریال جنگ 77 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۱
منصوره کشاورز برای سریال سردار جنگل 9 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال مجید دلبندم 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۲
منصوره کشاورز برای سریال کیف انگلیسی 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال ولایت عشق 9 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۳
منصوره کشاورز برای سریال صاحبدلان 9 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال زخم 6 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۶/۸
منصوره کشاورز برای سریال سربداران 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۶/۹
منصوره کشاورز برای سریال پایتخت 1 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۷/۷
منصوره کشاورز برای سریال گمگشته 10 ستاره داد.
06:16 93/07/30
۶/۸
منصوره کشاورز برای سریال شب دهم 10 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۷/۴
منصوره کشاورز برای سریال دنیای شیرین 10 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۷/۰
منصوره کشاورز برای سریال روزی روزگاری 10 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم زیر پوست شهر 10 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم دلشدگان 10 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم هامون 10 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۷/۵
منصوره کشاورز برای فیلم گاو 10 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم شوکران 9 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۶/۹
منصوره کشاورز برای فیلم لیلی با من است 10 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۷/۶
منصوره کشاورز برای فیلم آدم برفی 10 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۷/۳
منصوره کشاورز برای فیلم یک شب 8 ستاره داد.
06:15 93/07/30
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم ناخدا خورشید 10 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۷
منصوره کشاورز برای فیلم دوئل 10 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۶/۸
منصوره کشاورز برای فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله 10 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۷/۶
منصوره کشاورز برای فیلم خانه دوست کجاست 10 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۷/۲
منصوره کشاورز برای فیلم شهر موش ها 2 10 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۷/۵
منصوره کشاورز برای سریال کلاه پهلوی 9 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم مادر 10 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۷/۵
منصوره کشاورز برای فیلم آواز گنجشک ها 10 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم مارمولک 10 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۷/۷
منصوره کشاورز برای فیلم آژانس شیشه ای 10 ستاره داد.
06:14 93/07/30
۷/۶
منصوره کشاورز برای فیلم معراجی ها 6 ستاره داد.
11:44 93/07/26
۶/۷
منصوره کشاورز برای فیلم زندگی جای دیگری است 9 ستاره داد.
11:44 93/07/26
۷/۰
منصوره کشاورز برای فیلم خانوم 8 ستاره داد.
11:44 93/07/26
۷/۱
منصوره کشاورز برای فیلم خواب زده ها 9 ستاره داد.
11:44 93/07/26
۷
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید