الهه قاسمی
الهه قاسمی
لیسانس فلسفه وعاشق بازیگری (وتیاتروصداپیشگیه عروسک )اماخجالتی وگرنه حتمابازیگرمیشدم.
الهه قاسمی برای فیلم یوسف پیامبر 9 ستاره داد.
16:26 94/02/12
۷/۱
الهه قاسمی برای فیلم آتش بس 9 ستاره داد.
11:37 93/12/10
۷/۱
الهه قاسمی برای فیلم بی پولی 8 ستاره داد.
13:52 93/12/07
۷/۱
الهه قاسمی
الهه قاسمی
13:51 93/12/07
بد
0
الهه قاسمی برای نمایش یک صبح ناگهان 7 ستاره داد.
13:50 93/12/07
الهه قاسمی
الهه قاسمی
18:23 93/12/05
اگه آهنگاییکه توفیلم میخونن حذف بشه ورعایت بعضی دیالوگابشه اونوقت میشه نظرداد.....من راستش قسمت اول شوکه شدم با شنیدن دیالوگا...خیلی انتقاددارم به این فیلم ولی فکرنکنم اینجابتونم همشوبگم.
0
الهه قاسمی
الهه قاسمی
18:15 93/12/05
خیلی عالی .
0
الهه قاسمی
الهه قاسمی
12:40 93/12/02
باسلام....بازی هاکه مثل همیشه حرف نداشت....ولی به نطرم پیامی که میخواست به تماشاچی بده خیلی غمگین القامیشه.....
0
الهه قاسمی برای سریال فاخته 9 ستاره داد.
12:33 93/12/02
۶/۹
الهه قاسمی
الهه قاسمی
15:54 93/10/11
خیلی خوب وعالی.
2
شیبا سالاریشیبا سالاری
07:27 93/11/19
چرا خجالتی عزیزم تو حتما میتونی بازیگر بشی
الهه قاسمیالهه قاسمی
18:11 94/02/21
برای حجاب...خجالت میکشم چادرمودربیارم برای بازیگری...فکرنکنم باهم جوردربیاد....
الهه قاسمی برای فیلم از کرخه تا راین 10 ستاره داد.
15:53 93/10/11
۷/۱
الهه قاسمی
الهه قاسمی
18:02 93/10/10
دراوردن درداوربودن این وقایع مثله واقغیت بود.
0
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید