ستاره ت
ستاره ت
سلام
کارشناس ارشد حقوق هستم و مدیریت یک مهدکودک را به عهده گرفته ام.
ستاره ت برای فیلم به نام پدر 10 ستاره داد.
08:10 93/11/01
۷/۰
ستاره ت برای فیلم عروس 10 ستاره داد.
08:10 93/11/01
۷/۱
ستاره ت برای فیلم خاکستر سبز 10 ستاره داد.
08:10 93/11/01
۷/۰
ستاره ت برای سریال دردسرهای عظیم 10 ستاره داد.
11:40 93/10/24
۷/۲
ستاره ت برای فیلم کیمیا 10 ستاره داد.
11:40 93/10/24
۷/۱
ستاره ت برای فیلم آقا یوسف 10 ستاره داد.
11:40 93/10/24
۷/۰
ستاره ت برای فیلم همسر 10 ستاره داد.
11:40 93/10/24
۶/۹
ستاره ت برای فیلم به همین سادگی 10 ستاره داد.
20:21 93/10/23
۷/۰
ستاره ت برای فیلم بوی کافور عطر یاس 10 ستاره داد.
20:21 93/10/23
۷/۰
ستاره ت برای فیلم دو زن 10 ستاره داد.
20:21 93/10/23
۷/۰
ستاره ت برای فیلم لیلا 10 ستاره داد.
14:47 93/10/22
۷/۱
ستاره ت برای فیلم آینه های روبرو 10 ستاره داد.
12:56 93/10/20
۷/۰
ستاره ت برای فیلم ورود آقایان ممنوع 10 ستاره داد.
12:56 93/10/20
۷/۴
ستاره ت برای فیلم گیلانه 10 ستاره داد.
12:56 93/10/20
۷/۰
ستاره ت برای فیلم پری 10 ستاره داد.
08:21 93/10/14
۷/۰
ستاره ت برای فیلم پشت نیمه شب 9 ستاره داد.
08:20 93/10/14
ستاره ت برای فیلم روز واقعه 10 ستاره داد.
08:18 93/10/14
۷/۱
ستاره ت برای فیلم زیر نور ماه 10 ستاره داد.
08:18 93/10/14
۷/۰
ستاره ت برای فیلم سوپر استار 10 ستاره داد.
08:18 93/10/14
۷/۰
ستاره ت برای فیلم شب 10 ستاره داد.
08:18 93/10/14
۷/۰
ستاره ت برای فیلم روزهای زندگی 9 ستاره داد.
14:34 93/10/13
۷/۰
ستاره ت برای فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما 10 ستاره داد.
14:34 93/10/13
۶/۹
ستاره ت برای فیلم بچه های ابدی 10 ستاره داد.
14:34 93/10/13
۷/۰
ستاره ت برای فیلم روسری آبی 10 ستاره داد.
14:34 93/10/13
۷/۰
ستاره ت برای فیلم ملبورن 9 ستاره داد.
14:34 93/10/13
۷/۱
ستاره ت برای فیلم قاعده تصادف 10 ستاره داد.
14:34 93/10/13
۶/۹
ستاره ت برای فیلم بید مجنون 10 ستاره داد.
14:34 93/10/13
۷/۰
ستاره ت برای فیلم خوابم می آد 9 ستاره داد.
14:34 93/10/13
۷/۱
ستاره ت برای فیلم باران 10 ستاره داد.
14:32 93/10/13
۷/۱
ستاره ت برای فیلم به رنگ ارغوان 10 ستاره داد.
14:32 93/10/13
۷/۰
ستاره ت برای فیلم واکنش پنجم 10 ستاره داد.
14:31 93/10/13
۷/۱
ستاره ت برای فیلم بایسیکل ران 10 ستاره داد.
14:31 93/10/13
۷/۱
ستاره ت برای فیلم خانه ای روی آب 10 ستاره داد.
14:31 93/10/13
۷/۰
ستاره ت برای فیلم گلهای داوودی 10 ستاره داد.
14:31 93/10/13
۷/۰
ستاره ت برای فیلم گراند سینما 10 ستاره داد.
14:31 93/10/13
۶/۹
ستاره ت برای سریال ولایت عشق 1 ستاره داد.
12:43 93/09/21
۷/۳
ستاره ت برای فیلم کلاشینکف 9 ستاره داد.
10:35 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای فیلم ضد گلوله 10 ستاره داد.
10:35 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای فیلم ملکه 10 ستاره داد.
10:35 93/09/20
۷/۰
ستاره ت برای فیلم استرداد 10 ستاره داد.
10:35 93/09/20
۷/۰
ستاره ت برای فیلم گناهکاران 10 ستاره داد.
10:35 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای سریال برابر با اصل 7 ستاره داد.
10:35 93/09/20
۶/۸
ستاره ت برای سریال پرده نشین 10 ستاره داد.
10:35 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای فیلم لباسی برای عروسی 10 ستاره داد.
10:34 93/09/20
ستاره ت برای فیلم اجاره نشین ها 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۷/۲
ستاره ت برای فیلم روبان قرمز 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای فیلم دهلیز 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۷/۲
ستاره ت برای فیلم برف روی کاج ها 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۶/۹
ستاره ت برای فیلم قیصر 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۸/۰
ستاره ت برای فیلم قرمز 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۷/۲
ستاره ت برای فیلم بوتیک 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای فیلم چهارشنبه سوری 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۷/۲
ستاره ت برای فیلم درباره الی 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۷/۳
ستاره ت برای سریال قصه های تا به تا 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای فیلم بچه های آسمان 10 ستاره داد.
10:33 93/09/20
۷/۲
ستاره ت برای فیلم خط ویژه 10 ستاره داد.
10:32 93/09/20
۷/۲
ستاره ت برای فیلم شیار 143 10 ستاره داد.
10:32 93/09/20
۷/۴
ستاره ت برای سریال همه چیز آنجاست 10 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۷/۲
ستاره ت برای سریال آرایشگاه زیبا 10 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۷/۰
ستاره ت برای سریال شمس العماره 10 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای سریال زمانه 10 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۷/۲
ستاره ت برای سریال پژمان 10 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای سریال خواب و بیدار 10 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۷/۰
ستاره ت برای سریال میوه ممنوعه 10 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۷/۳
ستاره ت برای سریال اشک ها و لبخندها 10 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۶/۹
ستاره ت برای سریال همسران 10 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۷/۰
ستاره ت برای فیلم خانه آقای حقدوست 9 ستاره داد.
10:30 93/09/20
۷/۰
ستاره ت برای سریال نابرده رنج 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۷/۳
ستاره ت برای سریال نقطه چین 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۶/۹
ستاره ت برای سریال مرد هزار چهره 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۷/۳
ستاره ت برای سریال پاورچین 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای سریال ساعت خوش 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۷/۰
ستاره ت برای سریال کلاه قرمزی 90 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۷/۳
ستاره ت برای سریال معصومیت از دست رفته 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای سریال دوران سرکشی 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۶/۹
ستاره ت برای سریال جاده چالوس 7 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۶/۶
ستاره ت برای سریال خودرو تهران 11 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۷
ستاره ت برای فیلم مهمان مامان 10 ستاره داد.
10:29 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای فیلم ارتفاع پست 10 ستاره داد.
10:28 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای فیلم گوزنها 10 ستاره داد.
10:28 93/09/20
۷/۲
ستاره ت برای فیلم من ترانه پانزده سال دارم 10 ستاره داد.
10:28 93/09/20
۷/۱
ستاره ت برای فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند 7 ستاره داد.
18:09 93/08/30
۷/۷
ستاره ت برای فیلم آتش بس 2 1 ستاره داد.
18:05 93/08/30
۷/۱
ستاره ت برای فیلم یک شب 8 ستاره داد.
13:45 93/08/19
۷/۰
ستاره ت برای فیلم بیداری برای سه روز 8 ستاره داد.
15:34 93/08/15
۷/۱
ستاره ت برای فیلم ساکن طبقه وسط 8 ستاره داد.
15:34 93/08/15
۷/۲
ستاره ت برای سریال خوش رکاب 10 ستاره داد.
14:04 93/08/06
۷/۱
ستاره ت برای فیلم طبقه حساس 8 ستاره داد.
20:13 93/07/28
۷/۰
ستاره ت برای فیلم خانوم 6 ستاره داد.
19:24 93/07/28
۷/۱
ستاره ت برای سریال شب دهم 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۴
ستاره ت برای سریال جنگ 77 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۱
ستاره ت برای سریال مدار صفر درجه 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۳
ستاره ت برای سریال دنیای شیرین 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۰
ستاره ت برای سریال ساختمان پزشکان 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۵
ستاره ت برای سریال سردار جنگل 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۰
ستاره ت برای سریال معراجی ها 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۶/۷
ستاره ت برای سریال گمگشته 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۶/۸
ستاره ت برای سریال دنیای شیرین دریا 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۱
ستاره ت برای سریال صاحبدلان 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۰
ستاره ت برای سریال امام علی 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۵
ستاره ت برای سریال خانه سبز 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۶
ستاره ت برای سریال قصه های مجید 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۴
ستاره ت برای سریال پایتخت 1 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۷
ستاره ت برای سریال مختارنامه 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۶
ستاره ت برای سریال رهایی 7 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷
ستاره ت برای سریال روزی روزگاری 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۲
ستاره ت برای سریال مجید دلبندم 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۲
ستاره ت برای سریال در چشم باد 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۳
ستاره ت برای سریال کیف انگلیسی 9 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۰
ستاره ت برای سریال کلاه پهلوی 10 ستاره داد.
17:58 93/07/28
۷/۰
ستاره ت برای سریال روزگار قریب 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۲
ستاره ت برای فیلم آواز گنجشک ها 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۰
ستاره ت برای سریال شب های برره 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۵
ستاره ت برای فیلم لیلی با من است 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۶
ستاره ت برای فیلم هامون 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۵
ستاره ت برای فیلم دوئل 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۶/۸
ستاره ت برای فیلم مادر 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۵
ستاره ت برای فیلم ناخدا خورشید 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷
ستاره ت برای سریال سربداران 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۶/۹
ستاره ت برای فیلم رنگ خدا 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۲
ستاره ت برای فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۶
ستاره ت برای فیلم آرایش غلیظ 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۱
ستاره ت برای فیلم شوکران 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۶/۹
ستاره ت برای فیلم زیر پوست شهر 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۱
ستاره ت برای فیلم خانه دوست کجاست 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۲
ستاره ت برای فیلم آدم برفی 10 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۷/۳
ستاره ت برای فیلم دلشدگان 9 ستاره داد.
17:57 93/07/28
۶/۹
ستاره ت برای فیلم گنجشکک اشی مشی 10 ستاره داد.
12:03 93/07/26
۷/۱
ستاره ت برای سریال زخم 7 ستاره داد.
12:03 93/07/26
۶/۸
ستاره ت برای فیلم خواب زده ها 9 ستاره داد.
12:03 93/07/26
۷
ستاره ت برای فیلم ماهی و گربه 10 ستاره داد.
12:03 93/07/26
۷/۱
ستاره ت برای فیلم شهر موش ها 2 10 ستاره داد.
17:21 93/07/21
۷/۵
ستاره ت برای فیلم رسوایی 1 ستاره داد.
10:39 93/07/07
۶/۷
ستاره ت برای فیلم سام و نرگس 2 ستاره داد.
10:39 93/07/07
۶/۷
ستاره ت برای فیلم گاو 10 ستاره داد.
10:28 93/07/07
۷/۲
ستاره ت برای فیلم مارمولک 10 ستاره داد.
10:28 93/07/07
۷/۷
ستاره ت برای فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران 10 ستاره داد.
10:28 93/07/07
۷/۱
ستاره ت برای فیلم جدایی نادر از سیمین 10 ستاره داد.
10:28 93/07/07
۷/۵
ستاره ت برای فیلم آژانس شیشه ای 10 ستاره داد.
10:28 93/07/07
۷/۶
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید