مهدی تابش
مهدی تابش
من فارغ التحصیل رشته مدیریت جهانگردی هستم
دوسال هم سابقه تئاتر دارم
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید