مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
مهدی هستم همین
مهدی ابراهیمی برای سریال پژمان 1 ستاره داد.
16:03 94/03/04
۷/۱
مهدی ابراهیمی برای سریال پایتخت 1 10 ستاره داد.
16:03 94/03/04
۷/۷
مهدی ابراهیمی برای سریال خانه سبز 9 ستاره داد.
16:03 94/03/04
۷/۶
مهدی ابراهیمی برای سریال نقطه چین 10 ستاره داد.
16:03 94/03/04
۶/۹
مهدی ابراهیمی برای سریال قصه های مجید 8 ستاره داد.
16:03 94/03/04
۷/۴
مهدی ابراهیمی برای سریال مرد هزار چهره 10 ستاره داد.
16:03 94/03/04
۷/۳
مهدی ابراهیمی برای سریال شمعدونی 1 ستاره داد.
16:03 94/03/04
۷/۰
مهدی ابراهیمی برای سریال ساختمان پزشکان 5 ستاره داد.
16:03 94/03/04
۷/۵
مهدی ابراهیمی برای فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند 10 ستاره داد.
16:01 94/03/04
۷/۷
مهدی ابراهیمی برای فیلم قیصر 10 ستاره داد.
09:38 93/12/24
۸/۰
مهدی ابراهیمی برای سریال مختارنامه 8 ستاره داد.
09:37 93/12/24
۷/۶
مهدی ابراهیمی برای سریال شب های برره 10 ستاره داد.
09:37 93/12/24
۷/۵
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید